Úvodní stránka - Farma Machač Chřibská

O naší farmě

text-uvod-nase-farma

Hlavním předmětem farmy je - živočišná výroba s chovem masného skotu (plemeno Hereford), chov ovcí (plemeno Zwartbles) s důsledným zaměřením na kvalitní produkci plemenného materiálu, toto vše spojené s kvalitní údržbou obhospodařované krajiny (většina pozemků v LFA). Doplňkovou činností farmy je poskytovaní služeb zemědělskou technikou, zejména při sklizni pícnin (sečení, lisování sena do kul.balíků, senážování), posezónní a předsezónní údržbě pozemků (čištění pozemků od dřev.náletů, smykování, bránování, hnojení, atd.) a dále poskytování služeb při přepravě hospodářských zvířat na což farma získala příslušný certifikát "Osvědčení o způsobilosti přepravce".

Od 31.12.2002 byla farma rozhodnutím Ministerstva zemědělství začleněna do přechodného období k získání statutu ekologického zemědělce se základní výměrou pozemků cca 25ha. Od 30.12.2003 bylo farmě rozhodnutím Ministerstva zemědělství rozšířeno přechodné období ekologického zemědělství o dalších 179 ha a v dalších letech pokračovalo rozšiřování.

V současné době obhospodařuje farma celkovou výměru zemědělských pozemků cca 230ha, z této cca 155 ha pozemků ve svém vlastnictví a cca 75 ha pozemků, které má farma v nájmu od PF ČR a ostatních soukromých subjektů. Předpokladem záměru farmy je rozšíření obhospodařované výměry na cca 300 ha zemědělské půdy se zvyšováním podílu obhospodařování vlastní zemědělské půdy.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 13.01.2005 je farma registrována jako Ekofarma.
Od 25.08.2003 je farma členem Okresní agrární komory Děčín.
Od 29.01.2004 je farma členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
Od 15.02.2004 je farma členem SMO (Svaz marginální oblastí)

Strojní a technické vybavení farmy

Farma je vybavena novou kvalitní zemědělskou technikou - Traktory NEW HOLLAND (TSA 135A, TL100A), kompletní linkou na výrobu pícnin (žací lišty KUHN čelní a boční, obracečů sena KUHN a DEUTZ-FAHR, shrabovačů sena VICON, lisem na kulaté balíky KRONE Vario Pack, baličkou senáže ELHO), technikou na silniční dopravu (přepravníky zvířat - ZDT Nové Veselí, MARO Kralovice, přepravník balíků sena a senáže), technikou na kvalitní údržbu luk a pastvin (luční smykobrány, mulčovače KVERNELAND, SPEARHEAD) a dalším technickým zařízením potřebným pro kvalitní a ekonomický provoz farmy, naháňky a fixace skotu a ovcí - systéme CORAL firmy KSK Krajčovič Brno), atd.